سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دنیای مجازی (کامپیوتر واینترنت )

تمام نشدن کارت اینترنت

    نظر

نامحدود کردن کارت اینترنت

 اول بگردین فایل  System.ini برای این کار
بعد اونو باز کنید و دنبال  [386enh] بگردید ...
بعد این دستورات رو بهش اضافه کنید و به همین صورت سیو کنید.


Com0@00 Irq0000@0 Buffer=1024
@ number = ( 3,1,4,1,5,9)
@ letters = ( " this", " is ", "a" , "test" )
$word , $ anther - word - ) = ( " one " , "two" )
woafont=dosapp.FON